Romana   |   English   |   Русский
WebTop
18 aprilie 2010
Home E-mail Harta sitului

Utilizator:

Parola:

Crează cont

Editează profil

Înscrie site-ul

Modifică site-ul

Evaluează site-ul

Votează prin SMS

Plasează comentarii

Partenerii concursului

Informatii pentru participantii la concurs

E-mail: [email protected]
Tel: (022) 887 000

Creat de Design.md

Regulamentul concursului

Capitolul I. Prevederi generale

Capitolul II. Criterii de eligibilitate

Capitolul III. Categorii din concurs şi premii

Capitolul IV. Înregistrarea

Capitolul V. Drepturile şi obligaţiile participanţilor la concurs

Capitolul VI. Drepturile de autor şi drepturile conexe

Capitolul VII. Juriul concursului

Capitolul VIII. Preselecţia şi desfăşurarea jurizării

Capitolul IX. Metodologia de evaluare

Capitolul X. Premierea


Capitolul I. Prevederi generale

Art.1. Concursul WebTop promovează folosirea Internetului ca spaţiu de prezentare şi promovare, ca mediu de afaceri, servicii on-line, loc de cunoaştere, informare sau liberă exprimare.
Art.2. WebTop 2007 se desfăşoară în 2 etape: preselecţia şi concursul principal.
Art.3. WebTop 2007 se organizează conform structurii care urmează:

 • Consiliul de Observatori – aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului, criteriile, condiţiile şi algoritmul de evaluare , urmăreşte corectitudinea desfăşurării concursului, aprobă documentele şi activităţile Comitetului Organizatoric, inclusiv listele semifinaliştilor (vezi lista completă a membrilor Consiliului de Observatori) ;
 • Comitetul Organizatoric - organizează concursul, menţine site-ul (vezi lista completă a membrilor Comitetului Organizatoric);
 • Compania de logistică-asigură logistica organizării şi desfăşurării concursului, secretariatul, promovarea masivă a concursului şi organizează ceremonia de premiere a cîştigătorilor
 • Juriul de preselecţie – efectuează preselecţia (vezi capitolul VIII);
 • Juriul principal – evaluează site-urile preselectate, înaintează Comitetului Organizatoric propuneri despre acordarea premiilor speciale şi nominalizărilor.
 • Comisia de validare- validează înregistrările şi aprobă rezultatele evaluării (vezi lista completă a membrilor Comisiei de Validare).

Art.4. În 2007 WebTop cuprinde 11 categorii (vezi capitolul III) şi o expoziţie virtuală de site-uri (în continuare expoziţie).
Art.5. Fiecare participant decide de sine stătător dacă doreşte să înregistreze site-ul la concurs, la una sau mai multe categorii, sau la expoziţie.
Art.6. Site-urile înregistrate la expoziţia virtuală nu participă în concurs şi nu sunt evaluate de juriile concursului.
Art.7. Concursul WebTop 2007 se desfăşoară conform următorului program:
 • 19 februarie – 16 martie 2008 – înregistrarea participanţilor;
 • 17 martie – 30 martie 2008 – preselecţia;
 • 31 martie – 12 aprilie 2008 – concurs principal;
 • 18 aprilie – ceremonia de premiere WebTop 2007

Capitolul II. Criterii de eligibilitate

Eligibilitatea participanţilor
Art.8. La concurs pot participa persoane fizice sau juridice, autori sau beneficiari ai site-urilor, rezidenţi ai Republicii Moldova, precum şi persoane fizice sau juridice nerezidente, autori sau beneficiari ai site-urilor cu referire la Republica Moldova şi/sau adresate moldovenilor.
Art.9. Organizatorii concursului nu solicită documente care să ateste acordul unor terţe părti, clienţi, co-autori etc. Participanţii işi asumă responsabilitatea înregistrării site-urilor în concurs.

Site-uri eligibile
Art.10. Site-urile care au fost înscrise la concursurile WebTop desfăşurate în anii anteriori sunt eligibile doar în cazul în care au fost supuse unor modificări/perfecţionări semnificative.
Art.11. În cazul înregistrării unui site în concurs, acesta trebuie să fie lansat până la sfârşitul perioadei de înregistrare şi să fie online pe toata durata concursului.
Art.12. Se acceptă în concurs site-urile al căror conţinut nu este ilegal, defăimator, amoral, ameninţător, abuziv, obscen, nu afectează intimitatea altei persoane, nu îndeamnă la discriminare rasială, etnică, sexuală sau nu este ofensator în alt mod, conţinutul cărora nu intră în contradicţie cu legislaţia Republicii Moldova sau ordinea publică, care nu încalcă drepturile de autor şi conexe şi nu contravin normelor publicaţiilor academice, care nu prevăd distribuţia neautorizată a soft-urilor.

Site-uri care nu sunt eligibile
Art.13. Nu sunt eligibile site-uri care prezintă deficienţe majore în materie de conţinut, un exemplu de "deficienţă majora" este existenţa unor pagini în construcţie sau nefuncţionale.
Art.14. Nu sunt acceptate în concurs site-uri pentru care nu s-a achitat taxa de înregistrare până începutul etapei de evaluare. Persoana fizică/juridică care înregistrează site-ul în concurs este responsabilă pentru efectuarea plăţii.

Capitolul III. Categorii din concurs

Art. 15. Categoriile din concurs:

 • Administraţie Publică
   Administraţie Publică Centrală
   Administraţie Publică Locală
  Site-urile ministerelor, departamentelor, agenţiilor, serviciilor, birourilor de stat şi ale consiliilor municipale, raionale, comunale.
 • Artă şi Cultură
  Site-urile despre teatru, literatură, muzică, arte plastice etc., site-urile muzeelor, bibliotecilor, galeriilor de artă
 • Business
  Site-urile care au ca scop prezentarea şi promovarea unor agenţi economici, organizaţii şi produse/servicii, sau vînzarea unor produse şi/sau servicii
 • Comunităţi Virtuale
  Site-uri sau portaluri care oferă utilizatorului spaţiu de informare, comunicare sau „petrecere a timpului liber”; site-uri care oferă utilizatorului informaţii de divertisment: jocuri, muzică, filme, etc
 • Educaţie şi Ştiinţă
  Site-uri cu conţinut educaţional, didactic şi ştiinţific
 • Mass-Media
  Site-uri de ştiri, versiunile electronice ale publicaţiilor din Moldova
 • Moldova virtuală
   Moldova virtuală - Web urban
   Moldova virtuală - Web Rural
  Site-uri ce contribuie la prezentarea şi promovarea localităţilor rurale; site-uri ce conţin informaţie care contribuie la dezvoltarea rurală. Site-uri care prezintă şi promovează Moldova, şi localităţile ei, conţin atracţii turistice, fotografii, hărţi, descrieri, etc.
 • Sănătate şi Sport
  Site-urile despre sănătate şi sport, site-urile organizaţiilor, cluburilor şi editurilor sportive, instituţiilor medicale şi curative
 • Site-uri personale / bloguri
 • Societate Civilă
  Site-uri ce promovează democraţia, drepturile omului, libera asociaţie, libertatea de opinie, iniţiativa, precum şi site-uri ce susţin implicarea şi controlul societăţii civile asupra statului şi instituţiilor sale
 • Web Design
  Cel mai bun design al unui site

Capitolul IV. Înregistrarea

Art.16. Înregistrarea participanţilor la concurs se face prin completarea unui formular online pentru fiecare site înregistrat. Formularul este disponibil pe site-ul www.webtop.md în perioada de înregistrare. Înregistrarea este validată dacă conţine informaţia completă, la categoriile cu plată validarea se face după achitarea taxei de înregistrare.
Art.17. Taxa de înregistrare la concurs este 500 lei pentru următoarele categorii:

 • Business
 • Mass-Media
 • Web Design
Pentru înregistrarea la categoriile Administraţia Publică, Artă şi Cultură, Educaţie şi Ştiinţă, Moldova virtuală, Sănătate şi Sport, Site-uri personale /bloguri, Societate Civilă, nu se percepe taxa de înregistrare. Nici înregistrarea site-urilor în expoziţie nu necesită achitarea oricăror taxe.
Art.18. Achitarea taxei de înregistrare se face conform facturii emise de organizatori. Taxa de înregistrare trebuie să fie achitată pînă începutul etapei de evaluare.
Art.19. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza şi/sau de a trimite spre rectificare formularele primite cu greşeli sau omisiuni flagrante. Dacă corectarea formularelor nu este îndeplinită până la expirarea termenului limită pentru înregistrare, organizatorii au dreptul de a elimina site-ul în cauză din concurs.
Art.20. Un site poate fi înregistrat în mai multe categorii cu plată şi gratuite. În astfel de situaţii la înregistrarea în prima categorie cu plată se plătesc 500 lei, fiecare înregistrare următoare la categorie cu plată, fiind însoţită de o taxă suplimentară de 100 lei.
Art.21. În cazul în care nu primesc validarea înregistrării prin e-mail, participanţii au obligaţia de a se asigura telefonic sau prin e-mail că formalităţile de înregistrare inclusiv achitarea taxelor au fost făcute, înainte de data şi de ora limită pentru înregistrare.
Art.22. Taxele de înregistrare achitate sunt nerambursabile.
Art.23. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada de înregistrare.
Art.24. Taxele de înregistrare se vor achita prin virament sau numerar conform rechizitelor indicate in facutra.
Art.25. Achitarea taxei de înregistrare se va efectua prin transfer bancar sau în numerar.
Art.26. Participanţii trebuie să menţioneze în dispoziţia de plată/dispoziţia de încasare că suma reprezintă “taxa de înregistrare WEBTOP ID-ul ___” (se completează cu ID-ul din factură).

Capitolul V. Drepturile şi obligaţiile participanţilor la concurs

Art.27. Participanţii la concurs au următoarele drepturi:

 • să înregistreze un site la una sau mai multe categorii;
 • să fie informaţi în privinţa validării înregistrării şi a achitării taxelor de înregistrare;
 • să folosească titulatura de participant, semifinalist, finalist, câştigător în scop promoţional (afişare pe site-ul propriu, materiale de prezentare, etc.).

Art. 28. Participanţii la concurs au următoarele obligaţii:
 • să respecte Regulamentul concursului;
 • să achite taxele de înregistrare în concurs şi să respecte procedura de plată;
 • să furnizeze informaţii veridice şi complete în formularul de înregistrare la concurs;
 • să pună la dispoziţia organizatorilor informaţiile solicitate, pe tot parcursul desfăşurării concursului;
 • să plaseze butonul WebTop pe pagina de start a site-ului înregistrat;
 • să contribuie la promovarea concursului şi tuturor acţiunilor şi evenimentelor în cadrul concursului WebTop.

Art.29. Temeiuri de excludere din concurs:
 • Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la Art. 28;
 • Faptul că un site a fost dovedit ca fiind un act de plagiat, adică reprodus în mod nesancţionat, parţial sau în totalitate, de către oricare altă persoană decât autorul şi prezentat drept creaţie personală (raportaţi fapte de plagiat)
 • Comportament defăimător faţă de participanţi, membrii juriului, organizatori, parteneri.

Capitolul VI. Drepturile de autor şi drepturile conexe

Art.30. Prezentările site-urilor (screenshot-urile) şi alte materiale realizate pentru concurs ramân în proprietatea organizatorilor.
Art.31. Organizatorii îşi rezervă, faţă de participanţi, dreptul de a folosi în în scopul promovării concursului: numele participanţilor, informaţiile din formularele de înscriere, prezentările şi alte materiale realizate pentru concurs.
Art.32. Organizatorii concursului nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care site-urile înregistrate folosesc elemente de conţinut (texte, imagini, coduri sursă, etc.) care încalcă drepturile de autor. Întreaga răspundere aparţine celui care a înregistrat site-ul. În caz de depistare a încălcărilor drepturilor de autor, site-ul în cauză va fi exclus din concurs.

Capitolul VII. Juriul concursului

Art.33. Juriul concursului este format din profesionişti avizaţi în domeniul TI în general sau în domeniile tematice specifice, eventual cu experienţă în jurizarea ediţiilor anterioare ale concursului WebTop (vezi lista completă a membrilor juriului principal).
Art.34. Conflictul de interese poate apărea atunci când în concurs se înregistrează site-uri ale agenţiilor/companiilor din care fac parte membrii juriului sau site-uri la care aceştia au contribuit în mod direct. Organizatorii concursului vor evita pe măsura posibilităţilor apariţia situaţiilor cu conflict de interese.
Art.35. Un membru al juriului nu poate vota la categoria în care există cel puţin un site faţă de care se afla în conflict de interese, în acest caz se vor lua în calcul notele date de ceilalţi membri ai juriului.

Capitolul VIII. Preselecţia şi desfăşurarea jurizării

Art.36. Preselecţia este efectuată de juriul de preselecţie. Juriul evaluează cu note de la 1 la 10 toate site-urile înscrise în concurs conform următoarelor criterii:

 • Design
 • Conţinut
 • Funcţionalitate
 • Impresia generală

Art.37. Pentru fiecare categorie din concurs, Comitetul Organizatoric va propune spre aprobare Consiliului de Observatori lista semifinaliştilor (minimum 30 % site-uri).
Art.38. Juriul principal al concursului evaluează doar site-urile semifinaliste. Evaluarea se efectuează conform metodologiei de evaluare (vezi Capitolul IX).

Capitolul IX. Metodologia de evaluare

Art. 39. Criteriile de evaluare pentru site-urile semifinaliste şi ponderea fiecărui criteriu pot fi consultate la compartimentul criterii de evaluare. Punctajul maxim acordat unui site este de 100 puncte, care se atribuie conform ponderii criteriilor.
Art. 40. Determinarea câştigătorilor în categorii se face conform medianei.

Capitolul X. Premierea

Art. 41. Premierea pe categorii. Site-urile care au primit cele mai mari note în categoriile la care au fost înregistrate vor fi menţionate cu diplome de gradul I, II şi III. La unele categorii pot fi acordate premii băneşti din partea sponsorilor, care vor fi anunţate pe site-ul www.webtop.md după finalizarea perioadei de înregistrare a site-urilor în concurs.
Art. 42. Premii speciale. Juriul va propune Comitetului Organizatoric şi Consiliului de Observatori candidaţi pentru premii speciale.
Art. 43. Studioul care va obţine cel mai mare număr de premii pe categorii va fi desemnat „Studioul Web al anului”.
Art. 44. Site-urile înregistrate în expoziţia virtuală vor primi cadouri şi diplome din partea organizatorilor şi sponsorilor, care vor fi acordate în baza voturilor exprimate de public şi/sau la discreţia sponsorilor.